Onlinebase

Algemene voorwaarden

Eerst onze algemene (leverings)voorwaarden lezen, dan pas bestellen

Onlinebase maakt gebruik van de ICT-Office Voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook als PDF beschikbaar. Tevens hebben wij een versie in het Engels: English version of General Terms and Conditions.

Geplaatst op 04 maart 2007 om 20:45 u.